Αρχική > προϊόντος >  λέβητας
 

λέβηταςHydro - The total heat To heat the house and your hot water system at the same time

HR EVO 170

4,2 - 16,2 kW

400 m3

 

HR EVO 250

4,2 - 22 kW

550 m3

 

HR EVO 290

5,8 - 27,4 kW

690 m3

 

HR EVO 350

5,8 - 32,4 kW

800 m3

 

HR EVO 390

5,8 - 34,9 kW

900 m3