Περιβάλλον

Η μεγάλη προσοχή για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η ισορροπία του οικοσυστήματος, οδηγεί πάντα τον όμιλο Ravelli στην επίτευξη των προϊόντων που μπορούν να συνδυάσουν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία περιβάλλοντος. Η δράση της εταιρείας εισάγετε μέσα σε μια πιο ευρεία τάση που στοχεύει στην παγκόσμια αλλά και προσωπική έννοια της οικολογίας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να προστατευτεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα.

Το pellet: μια επανάσταση στον τρόπο θέρμανσης του σπιτιού σας

Το σχεδιάγραμμα δείχνει συνοπτικά τη διαδικασία μετατροπής του pellet σε φάση καύσης. Χάρη στη συνδυασμένη δράση της ηλιακής ενέργειας, του διοξειδίου του άνθρακα, του νερού και των ιχνοστοιχείων, τα pellets ανανεώνονται συνεχώς.

Η καύση απελευθερώνει ποσότητα CO2 ίση με όση καταναλώνει και αναπτύσσει ένα δέντρο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του αλλά και της αποσύνθεσης του στο δάσος. Η καύση των pellets, επομένως, δεν αυξάνει το CO2 της ατμόσφαιρας.


Μια άλλη πολύ σημαντική όψη του pellet είναι η περιεκτικότητα σε τέφρα: ενώ τα ξύλα προς καύση περιέχουν φλοιό και διάφορες ακαθαρσίες, ενα pellet καλής ποιότητας προσφέρει περιεκτικότητα σε τέφρα χαμηλότερη του 1% του συνολικού βάρους.