Αρχική > προϊόντος >  τζάκι
 

τζάκιFlow - Flexible heat Canalized inserts, customize the heat in every room

RBC 8010

3,0 - 9,0 kW

240 m3

 

RBC 8012

3,0 - 10,2 kW

280 m3

 

RCV 1000

4 - 9,3 kW

225 m3

 
 

Air - Simple heat Ventilated inserts

RBV 8010

3,0 - 9,0 kW

240 m3

 

R 1000

3,6 - 8,5 kW

205 m3

 

RBV 7010 COMPACT

3 - 9 kW

215 m3